Biuletyn Informacji Publicznej
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI OSTRÓDA Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Poszukujemy pracownika na stanowisko pracy:

INKASENT

Miejsce pracy: Teren miasta Ostróda, 14-100 Ostróda

Termin rozpoczęcia pracy: 03-01-2022

Naszym Pracownikom oferujemy: 

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę;
 • atrakcyjne premie;
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, grupowego ubezpieczenia na życie;
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą).

Główny zakres obowiązków: 

 • dokonywanie odczytów wodomierzy zainstalowanych u poszczególnych odbiorców;
 • wystawianie rachunków za wodę i odprowadzenie ścieków na komputerze przenośnym;
 • doręczanie rachunków odbiorcom;
 • inkasowanie należności za wodę od odbiorców płacących gotówką i wpłacanie zainkasowanych należności do banku lub kasy przedsiębiorstwa;
 • bieżące zgłaszanie uszkodzonych wodomierzy w celu wymiany;
 • zgłaszanie odbiorców nieujętych w ewidencji, a korzystających nielegalnie z poboru wody;
 • informowanie na bieżąco o gwałtownym wzroście w poborze wody w celu ustalenia przyczyny.

Od Kandydatów oczekujemy: 

 • wykształcenia min. zawodowego;
 • znajomości obsługi komputera;
 • umiejętności pracy z klientem, komunikatywności, samodzielność;
 • prawo jazdy kat. B

Uprzejmie prosimy o składanie aplikacji do dnia 21-12-2021 r. na adres pwik@pwik.ostroda.pl

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 

 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PWiK Ostróda sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie, Tyrowo 104 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PWiK Ostróda sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie, Tyrowo 104 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”. 

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail: pwik@pwik.ostroda.pl

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 90 dni od 02.03.2021 r., a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od 02.03.2021 r.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: pwik@pwik.ostroda.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: k.zynda@pwik.ostroda.pl.

 

Metryka

 • opublikował: Bartosz Gesek
  data publikacji: 2021-12-14 14:32
 • zmodyfikował: Bartosz Gesek
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-14 14:58

Poszukujemy kandydatów do pracy na basenie AQUA OSTRÓDA na stanowisko Główny Mechanik - Technolog

Zakres działania i odpowiedzialności:
 

 • sterownie procesem technologicznym w sposób zapewniający spełnienie warunków rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej, urządzeń i instalacji:
  - technologii uzdatniania wody basenowej
  - wentylacji i klimatyzacji
  - cieplnych
  - sanitarnych
  - saun i groty solnej
  - elektrycznych i elektroenergetycznych
  - automatyki, sterowania i aparatury kontrolno-pomiarowej

 

 • planowanie przeglądów okresowych, prac remontowych i konserwacyjnych instalacji i urządzeń jw.
 • planowanie i nadzór nad pracami konserwacyjnymi urządzeń i instalacji technologicznych
 • nadzór nad zużyciem substancji chemicznych niezbędnych do prowadzenia procesów technologicznych
 • monitorowanie parametrów pracy technologii wody basenowej, ogrzewania i wentylacji
 • prowadzenie dokumentacji
 • zarządzanie zespołem pracowników technicznych

Wymagania i kompetencje:
- wykształcenie min. średnie, preferowane osoby z wykształceniem technicznym w specjalności: elektrycznej, hydraulicznej, mechanicznej
- min. 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach pracownika utrzymania ruchu lub obsługi technicznej obiektów
- umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
- świadectwa kwalifikacji D i E
- zdolność do pracy powyżej 3 metrów
- umiejętność pracy zespołowej oraz pracy pod presją czasu
- gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym
- sumienność i odpowiedzialność
- dyspozycyjność
Wymagania pożądane:
- znajomość technologii uzdatniania wody basenowej


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie życiorysu na adres: biuro@aquaostroda.pl

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PWiK Ostróda sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie, Tyrowo 104 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PWiK Ostróda sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie, Tyrowo 104 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”. 

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail: pwik@pwik.ostroda.pl

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 90 dni od 02.03.2021 r., a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od 02.03.2021 r.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: pwik@pwik.ostroda.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: k.zynda@pwik.ostroda.pl.

 

Metryka

 • opublikował: Marcin Markowicz
  data publikacji: 2021-09-09 08:36
 • zmodyfikował: Marcin Markowicz
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-09 12:32

Poszukujemy kandydatów do pracy na basenie AQUA OSTRÓDA na stanowiska:

 

- konserwator maszyn i urządzeń

 

Od kandydatów oczekujemy:

- zaangażowania, sumienności, komunikatywności

- umiejętności pracy w zespole

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie życiorysu na adres: biuro@aquaostroda.pl

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PWiK Ostróda sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie, Tyrowo 104 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PWiK Ostróda sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie, Tyrowo 104 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”. 

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail: pwik@pwik.ostroda.pl

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 90 dni od 02.03.2021 r., a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od 02.03.2021 r.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: pwik@pwik.ostroda.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: k.zynda@pwik.ostroda.pl.

 

 

Metryka

 • opublikował: Marcin Markowicz
  data publikacji: 2021-05-19 11:52
 • zmodyfikował: Bartosz Gesek
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-28 13:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8319
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-14 14:58:40