Biuletyn Informacji Publicznej
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI OSTRÓDA Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Rada Nadzorcza PWiK Ostróda Sp. z o.o.  składa się z pięciu członków:

1. Marta Mirosława Bogusz

2. Cezary Romanowski

3. Sławomir Gutkowski

4. Dariusz Szpaczyński

5. Janusz Zdunkiewicz


Rada Nadzorcza Spółki sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sferach jej działalności. Ma również prawo kontroli. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki dokonują tej kontroli z jej upoważnienia, po uprzednim powiadomieniu Zarządu Spółki o swoich czynnościach.
Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należy:
a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrachunkowy,
b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków i strat,
c) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania
z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrachunkowy i wniosków Zarządu co do podziału
zysków lub pokrycia strat,
d) ustalania zasad odpłatnego przekazywania składników majątku Spółki innym
spółkom oraz osobom trzecim,
e) wybór firmy audytorskiej.

 

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-09-17 12:48
  • zmodyfikował: Marcin Markowicz
    ostatnia modyfikacja: 2024-01-22 10:57

Opis strony

Redaguje: Leszek Zawadzki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. Tyrowo, tel. 089 646 72 12 w. 32, fax. 089 646 71 43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17175
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-01-22 10:57:26