Biuletyn Informacji Publicznej
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI OSTRÓDA Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie

Uchwała Nr L/365/2006

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 22 lutego 2006r.

 

 

w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta  Ostródy

 

 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 ze zmianami/ oraz na podstawie art.19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. Nr 72 poz. 747 ze zmianami / Rada Miejska w Ostródzie, uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Ostródy, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Metryka

 • opublikował: Leszek Zawadzki
  data publikacji: 2006-04-05 08:55
 • zmodyfikował: Leszek Zawadzki
  ostatnia modyfikacja: 2007-05-07 11:59
Plik regulaminu do pobrania

Metryka

 • opublikował: Leszek Zawadzki
  data publikacji: 2006-04-05 08:01
 • zmodyfikował: Leszek Zawadzki
  ostatnia modyfikacja: 2007-05-07 11:59

Opis strony

Redaguje: Leszek Zawadzki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. Tyrowo, tel. 089 646 72 12 w. 32, fax. 089 646 71 43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7173
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-05-07 11:59:30