Biuletyn Informacji Publicznej
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI OSTRÓDA Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Laboratorium Analizy Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. wykonuje badania w zakresie:

 • Badania chemicznego wody, ścieków i osadów ściekowych,
 • Badania właściwości fizycznych wody, ścieków i osadów ściekowych,
 • Badania mikrobiologicznego wody m.in. badania Escherichia coli i bakterii grupy coli przy pomocy szybkiego testu Colilert oraz bakterii z rodzaju Legionella,
 • Pobierania próbek wody i ścieków.

Proponujemy:

 • Badania wody na pływalniach
 • Badania w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, sklepu, lokalu gastronomicznego i innych obiektów,
 • Badania w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
 • Badania wody ciepłej oraz wymazów z powierzchni na obecność bakterii z rodzaju Legionella
  w zakładach opieki zdrowotnej, budynkach zamieszkania zbiorowego, hotelach i innych obiektach,
 • Badania i ocenę wizualną wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli.

Z myślą o Państwa potrzebach przygotowaliśmy rozwiązania kompleksowe, pozwalające na wykonanie badań bez niepotrzebnego angażowania czasu i wysiłku organizacyjnego:

 • Pobieranie próbek do badań na miejscu przez pracownika Laboratorium.
 • Samodzielne pobieranie próbek przez klienta do bezpłatnych pojemników dostarczonych
  przez Laboratorium.
 • Wykonanie badań w akredytowanym Laboratorium Analizy Wody i Ścieków.
 • Znalezienie podwykonawcy w przypadku badań nie wykonywanych w naszym laboratorium m. in. monitoring przeglądowy, radiologia.
 • Zapewnienie bezpłatnego wsparcia merytorycznego związanego z interpretacją wyników pod kątem prawnym i technologicznym.
 • Gwarancja krótkiego czasu wykonania badań.
 • Informacje telefoniczną w przypadku przekroczenia któregoś z parametrów.

Zakres badań podstawowych w wodzie przeznaczonej do spożycia obejmuje oznaczenia następujących parametrów:

 • Parametry fizyko-chemiczne: barwa, mętność, pH, przewodność, żelazo, mangan, smak, zapach, amoniak, azotany, azotyny, twardość, chlorki, chlor wolny i związany, siarczany, wapń, magnez, utlenialność, substancje rozpuszczone, zasadowość ogólna.
 • Parametry mikrobiologiczne: Escherichia coli, bakterie grupy coli, enterokoki, ogólna liczba bakterii, gronkowce koagulazo-dodatnie, Pseudomonas aeruginosa; Clostridium perfringens, Legionella sp., bakterie grupy coli i Escherichia coli – szybki test Colilert, Pseudomonas aeruginosa – szybki testy Pseudalert.

Zakres badań próbek ścieków obejmuje oznaczenia następujących parametrów:

 • Parametry badane : BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, azot azotynowy, temperatura, pH, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, przewodność, chlorki, siarczany, LKT, żelazo ogólne, tlen rozpuszczony, zawiesina łatwoopadająca, indeks osadu, s.m. osadu, substancje organicznei nieorganiczne, zasadowość ogólna.

Laboratorium Analizy Wody i Ścieków posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Laboratorium posiada wdrożony system zarządzania jakością w laboratorium badawczym, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Laboratorium badawcze jest akredytowane przez PCA, Nr akredytacji AB 1099. Posiadana akredytacja obejmuje pobieranie próbek wody i ścieków. Nasz personel jest przeszkolony
przez Państwową Inspekcję Sanitarną w zakresie pobierania próbek wody.

Na Państwa życzenie możemy poszerzyć zakres analiz po uprzednim uzgodnieniu.

Kontakt:

Laboratorium Analizy Wody i Ścieków

 

Laboratorium Analizy Wody

ul. 21 Stycznia 34, 14 -100 Ostróda

tel: +48 89 670 99 30;  +48 89 670 99 29; +48 605 034 835
e-mail: lab.woda@pwik.ostroda.pl

Laboratorium Analizy Ścieków

Tyrowo 104, 14 -100 Ostróda

tel: +48 89 670 99 19;
e-mail: lab.scieki@pwik.ostroda.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY          

 

 

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-29 09:08
 • zmodyfikował: Marcin Markowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-24 12:45

CERTYFIKAT AB 1099

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-07-14 13:58

http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201099,podmiot..html

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-07-14 13:59

ZATWIERDZENIE PPIS 2018

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-07-14 14:16
 • zmodyfikował: Marcin Markowicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-25 13:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16389
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-10-02 07:22:50